فرو بور

خواص مکانیکی فولاد را بهبود می بخشد و قابلیت کوئنچ آلیاژ را بالا می برد. یکی از مزایای قابل توجه افزودن فرو بور به یک آلیاژ این است که قابلیت مغناطیسی آلیاژ نهایی را افزایش داده، لذا آن را برای تولید مغناطیس Nb- Fe- B مناسب می سازد. حضور 0.003 درصد وزنی بور در فولاد های منگنزی مانع از رسوب کاربید ها در طی عملیات حرارتی شده وساختار آلیاژ دانه ریز تر شده و از ریز ساختار مطلوب تری برخوردار می گردد.

کاربرد

کاربرد اصلی و بیشترین مصرف این فرو آلیاژ مربوط به صنعت تولید فولاد می شود. اضافه کردن مقدار بسیار اندکی از فرو بور به آلیاژ های مثل فولاد سبب افزایش سختی این آلیاژ ها می شود. فرو بور در واقع به عنوان یک تقویت کننده برای آمیژان ها و فرو آلیاژهای سخت کننده محسوب میشود.

به طوری که فرو بور ( Ferro Boron )را به همراه عناصر سخت کننده ای مثل منگنز، رکوم و … به محصول نهای اضافه میکنند تا قدرت و عملکرد سخت کننده ها افزایش یابد و مقاومت و سختی محصول نهایی نیز بالا برود. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان آلیاژ های گوناگون از فرو بور برای صرفه جویی در هزینه های خود استفاده میکنند. زیرا بسیاری از عناصری که قابلیت سخت کنندگی دارد از قیمت نسبتا زیادی برخوردار هستند به همین دلیل تولید کنندگان حجم مصرفی این سخت کننده ها را کم کرده و به جای آن از فرو بور ( Ferro Boron )استفاده می کنند.