فرو نیوبیوم

 ماده ای افزودنی به فرآیند تولید فلزات آمورف بوده ، و خواص مطلوب متعددی را به ترکیب حاصل انتقال می دهد. از مزایای اصلی اضافه کردن فرو نیوبیوم به یک آلیاژ ،در خواص ضد خوردگی آن می باشد. علاوه براین، اضافه کردن فرو نیوبیوم به یک آلیاژ، آن را قابل جوش تر و بسیار قوی تر می کند.