معرفی شرکت

شرکت اکسین فرآیند پارس از سال ۱۳۸۹ با شماره ثبت ۸۰۳۲ به صورت شرکت سهامی خاص در بندر ماهشهر ، قلب اقتصادی و صنعتی کشور در حوزه پتروشیمی ، فعالیت خود را با هدف تأمین تخصصی کالا و تجهیزات مورد نیاز صنایع ، ارائه خدمات مهندسی کالا و اجرای پروژه های صنعتی آغاز نمود.

این شرکت با ارائه خدمات مهندسی خرید بر مبنای استانداردهای بین المللی و با در نظر گرفتن بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و سریعترین زمان ممکن ، اقدام و توانسته است فرآیند تأمین کالا را بر مبنای اصول حرفه ای زنجیره تأمین و در محیط رقابت پذیر با شرکت های معتبر بین المللی ، سازماندهی و مدیریت نماید.