فرو تیتانیوم

به افزودنی آلیاژی می گویند که از آهن و تیتانیوم تشکیل شده اند. از این ماده در فولاد سازی به منظور پالایش دانه نیز استفاده می شود. در صنعت فولاد افزودن فروتیتانیوم به فولاد، عملکردی مشابه با افزودن آلومینیوم و نیوبیوم به فولاد دارد که از این ماده فروالیاژ بیشتر به عنوان اکسیدایرز استفاده می کنند. هنگامی که در فولاد از تیتانیوم استفاده می شود، سبب می گردد که فولاد راحت تر از قبل مشتعل شود و اشتعال آن با نور بسیار زیاد همراه باشد.