نماینده رسمی شرکت Zhengyuan Nanjing چین در ایران

(تجهیزات پایپینگ ضد خوردگی با پوشش تفلونی)

نماینده فروش شرکت جورج فیشر سوئیس +GF+ در بندر ماهشهر و عسلویه

(تجهیزات پایپینگ ضد خوردگی پلیمری)

نماینده رسمی شرکت شیمیایی TITANIA چین در ایران

(مواد شیمیایی دی اکسید تیتانیوم)

نماینده رسمی شرکت Mueller .Dr سوئیس در بندر ماهشهر و عسلویه

(تجهیزات فیلتراسیون)

نماینده رسمی شرکت KNX

(مواد اولیه صنایع فوالد)

ماینده رسمی شرکت پتروصنعت انرژی)PIE (تولیدکننده داخلی باترفالی ولو

(شیراالت صنعتی)

شریک تجاری شرکت چینی

WUHAN ORIENTAL TRADING CO. LTD., (WOTCO GROUP)