آنتراسیت (Anthrachite)

نوعی زغال سخت، سیاه و براق می باشد. این ماده دارای کمترین میزان آب و مواد فرار و بیش ترین مقدار کربن (بین 75 تا 95%)  است. با این که از مقدار زیادی کربن تشکیل شده است، اما با این حال به سختی مشتعل می شود و در زمان سوختن، شعله ای آبی و بدون دود دارد. 

شکل ظاهری آنتراسیت شامل دانه های تیره گرد، دانه ریز، فندقی و تکیه ای می باشد. انرژی حرارتی این ماده برابر با 7.950 کیلوکالری بر کیلوگرم است. این محصول دارای ذراتی با اندازه بین 1 تا 3 میلی متر می باشد.